კონსოლი სამგორი
სართული 1 სართული 2 სართული 3 სართული 4 სართული 5 სართული 6 სართული 7 სართული 8 სართული 9 სართული 10 სართული 11 სართული 12 სართული 13 სართული 14 სართული 15 სართული 16 სართული 17 სართული 18 სართული 19

სართული 1

კომერციული ფართი

სართული 2

საოფისე ფართები

სართული 3

საოფისე ფართები