კონსოლი სამგორი – 10 სართული
ბინა #128 - 74.75 კვ.მბინა #126 - 48.45 კვ.მბინა #127 - 48.65 კვ.მბინა #129 - 60 კვ.მბინა #130 - 54.7 კვ.მბინა #131 - 53.55 კვ.მბინა #132 - 27.8 კვ.მბინა #133 - 28.55 კვ.მბინა #134 - 54.05 კვ.მბინა #135 - 61.45 კვ.მბინა #136 - 27.75 კვ.მბინა #137 - 28.3 კვ.მბინა #138 - 54.6 კვ.მბინა #139 - 27.85 კვ.მბინა #140 - 27.4 კვ.მბინა #141 - 67.75 კვ.მბინა #142 - 80.55 კვ.მბინა #143 - 61.6 კვ.მბინა #144 - 70.15 კვ.მბინა #145 - 45.5 კვ.მბინა #146 - 52.4 კვ.მ

ბინა #127 - 48.65 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #132 - 27.8 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #134 - 54.05 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #136 - 27.75 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #139 - 27.85 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #140 - 27.4 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #141 - 67.75 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #143 - 61.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #144 - 70.15 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #145 - 45.5 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #146 - 52.4 კვ.მ

გაყიდული