კონსოლი სამგორი – 11 სართული
ბინა #149 - 74.75 კვ.მბინა #147 - 48.45 კვ.მბინა #148 - 48.65 კვ.მბინა #150 - 60 კვ.მბინა #151 - 54.7 კვ.მბინა #152 - 54.1 კვ.მბინა #153 - 27.5 კვ.მბინა #154 - 28.55 კვ.მბინა #155 - 54.55 კვ.მბინა #156 - 60.9 კვ.მბინა #157 - 27.75 კვ.მბინა #158 - 28.3 კვ.მბინა #159 - 54.6 კვ.მბინა #160 - 27.85 კვ.მბინა #161 - 27.4 კვ.მბინა #162 - 67.75 კვ.მბინა #163 - 80.55 კვ.მბინა #164 - 61.6 კვ.მბინა #165 - 70.15 კვ.მბინა #166 - 45.5 კვ.მბინა #167 - 52.4 კვ.მ

ბინა #149 - 74.75 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #148 - 48.65 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #153 - 27.5 კვ.მ

ჯავშანში

ბინა #154 - 28.55 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #157 - 27.75 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #158 - 28.3 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #160 - 27.85 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #161 - 27.4 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #164 - 61.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #165 - 70.15 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #166 - 45.5 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #167 - 52.4 კვ.მ

გაყიდული