კონსოლი სამგორი – 12 სართული
ბინა 74.75 კვ.მ ბინა 48.45 კვ.მ ბინა 48.65 კვ.მ ბინა 60 კვ.მ ბინა 54.7 კვ.მ ბინა 54.1 კვ.მ ბინა 27.8 კვ.მ ბინა 28.3 კვ.მ ბინა 54.55 კვ.მ ბინა 61.45 კვ.მ ბინა 27.75 კვ.მ ბინა 28.3 კვ.მ ბინა 54.05 კვ.მ ბინა 27.85 კვ.მ ბინა 27.4 კვ.მ ბინა 67.75 კვ.მ ბინა 80.55 კვ.მ ბინა 61.6 კვ.მ ბინა 70.15 კვ.მ ბინა 45.5 კვ.მ ბინა 52.4 კვ.მ

ბინა 48.65 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 27.85 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 61.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 45.5 კვ.მ

გაყიდული