კონსოლი სამგორი – 12 სართული
ბინა #170 - 74.75 კვ.მბინა #168 - 48.45 კვ.მბინა #169 - 48.65 კვ.მბინა #171 - 60 კვ.მბინა #172 - 54.7 კვ.მბინა #173 - 54.1 კვ.მბინა #174 - 27.8 კვ.მბინა #175 - 28.3 კვ.მბინა #176 - 54.55 კვ.მბინა #177 - 61.45 კვ.მბინა #178 - 27.75 კვ.მბინა #179 - 28.3 კვ.მბინა #180 - 54.05 კვ.მბინა #181 - 27.85 კვ.მბინა #182 - 27.4 კვ.მბინა #183 - 67.75 კვ.მბინა #184 - 80.55 კვ.მბინა #185 - 61.6 კვ.მბინა #186 - 70.15 კვ.მბინა #187 - 45.5 კვ.მბინა #188 - 52.4 კვ.მ

ბინა #169 - 48.65 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #181 - 27.85 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #185 - 61.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #187 - 45.5 კვ.მ

გაყიდული