კონსოლი სამგორი – 13 სართული
ბინა #191 - 74.75 კვ.მბინა #189 - 48.45 კვ.მბინა #190 - 48.65 კვ.მბინა #192 - 60 კვ.მბინა #193 - 54.7 კვ.მბინა #194 - 53.55 კვ.მბინა #195 - 27.5 კვ.მბინა #196 - 28.55 კვ.მბინა #197 - 54.05 კვ.მბინა #198 - 61.45 კვ.მბინა #199 - 27.75 კვ.მბინა #200 - 28.3 კვ.მბინა #201 - 54.5 კვ.მბინა #202 - 27.6 კვ.მბინა #203 - 27.15 კვ.მბინა #204 - 67.75 კვ.მბინა #205 - 80.55 კვ.მბინა #206 - 61.6 კვ.მბინა #207 - 70.15 კვ.მბინა #208 - 45.5 კვ.მბინა #209 - 52.4 კვ.მ

ბინა #196 - 28.55 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #206 - 61.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა #208 - 45.5 კვ.მ

გაყიდული