კონსოლი სამგორი – 18 სართული
ბინა 74.6 კვ.მ ბინა 48.45 კვ.მ ბინა 48.65 კვ.მ ბინა 59.95 კვ.მ ბინა 54.6 კვ.მ ბინა 54.1 კვ.მ ბინა 27.8 კვ.მ ბინა 28.55 კვ.მ ბინა 54.55 კვ.მ ბინა 61.45 კვ.მ ბინა 27.75 კვ.მ ბინა 28.3 კვ.მ ბინა 54.5 კვ.მ ბინა 27.85 კვ.მ ბინა 27.45 კვ.მ ბინა 67.95 კვ.მ ბინა 80.4 კვ.მ ბინა 61.65 კვ.მ ბინა 70.15 კვ.მ ბინა 45.5 კვ.მ ბინა 52.4 კვ.მ

ბინა 74.6 კვ.მ

გაყიდული