კონსოლი სამგორი – 5 სართული
ბინა 74.75 კვ.მ ბინა 48.45 კვ.მ ბინა 48.65 კვ.მ ბინა 59.95 კვ.მ ბინა 54.6 კვ.მ ბინა 53.55 კვ.მ ბინა 27.5 კვ.მ ბინა 28.3 კვ.მ ბინა 54.05 კვ.მ ბინა 60.9 კვ.მ ბინა 28 კვ.მ ბინა 28.55 კვ.მ ბინა 54.15 კვ.მ ბინა 27.6 კვ.მ ბინა 27.15 კვ.მ ბინა 67.75 კვ.მ ბინა 80.55 კვ.მ ბინა 61.6 კვ.მ ბინა 70.15 კვ.მ ბინა 45.5 კვ.მ ბინა 52.4 კვ.მ

ბინა 48.45 კვ.მ

გაყიდულია

ბინა 27.5 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 28.3 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 54.05 კვ.მ

ჯავშანში

ბინა 60.9 კვ.მ

ჯავშანში

ბინა 28.55 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 27.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 61.6 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 70.15 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 45.5 კვ.მ

გაყიდული

ბინა 52.4 კვ.მ

გაყიდული